Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
  Prisjustering:
  På grund av ökade kostnader på duvor och ammunition så görs en prisjustering från och med 18/10.

Skjuthäfte 480 kr
Serieavgift medlem 65 kr
Serieavgift ej medlem 85 kr
Ammunition medlem 90 kr
Ammunition ej medlem 110 kr
 

Städdagar:
  Följande datum är städdagar för att få bort plastförladdningar och annat skräp. Alla dagar startar kl 9:00, efter städningen bjuder klubben på kaffe och korv.

29/10 2022
26/11 2022
14/1 2023
25/2 2023
   
 


Vi har landets kanske vackrast belägna skjutbana vilket även förpliktigar. FSSK tar täten och på vår bana använder vi bara ammunition utan plastförladdning för att stoppa spridandet av plast i vår miljö. Banan ligger i ett naturreservat och för att kunna fortsätta bedriva lerduveskytte ställs krav på att vi inte lämnar bestående spår i naturen. Vi använder sedan länge endast miljöduvor, vi har övergått till svarta duvor som syns mindre i terrängen och sedan årsskiftet är endast ammunition med nedbrytbar förladdning tillåten (finns att köpa på banan). Allt för att vi skall kunna fortsätta erbjuda möjligheten att skjuta lerduvor på Falserbonäset.