Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
  Kallelse
  Årsmöte äger rum den 14 mars 2018, kl. 19.00 på Skanörs Gästis.
  Efter årsmötet intages middag för de som så önskar.
  Pris för middagen är 120:- vilket betalas vid ankomst.
  Dryck får var och en betala själv.
  Deltagande vid middagen skall anmälas senast den 11 mars 2018 till leif@sfvf.se .
  Anmälan är bindande !
   
  Väl mött!
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"