Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   


   
 

Aktuellt

   
  OBS! Höstmötet är flyttat till den 17/9.
  Program:
09:00: HLR-utbildning med hjärtstartare.
10:00: Tävlingsstart. (Startavgift 100kr)
ca. 12:30: Bjuds det på lunch.


  Inskjutning:
  Vi har hyrt älgbanan i Maglarp den 15 sep. kl. 13.00 - 20.00. Träning och inskjutning.
   
  Vi har landets kanske vackrast belägna skjutbana vilket även förpliktigar. FSSK tar täten och på vår bana använder vi bara ammunition utan plastförladdning för att stoppa spridandet av plast i vår miljö. Banan ligger i ett naturreservat och för att kunna fortsätta bedriva lerduveskytte ställs krav på att vi inte lämnar bestående spår i naturen. Vi använder sedan länge endast miljöduvor, vi har övergått till svarta duvor som syns mindre i terrängen och sedan årsskiftet är endast ammunition med nedbrytbar förladdning tillåten (finns att köpa på banan). Allt för att vi skall kunna fortsätta erbjuda möjligheten att skjuta lerduvor på Falserbonäset.