Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Skjutbanan öppen:
  Skjutbanan är öppen den 23/5 mellan 09.00 - 13.00. Detta för att sprida besökarna.
  Jourpersonal är Adam Tegnér med hjälp. Jourkassa sker på verandan.
  Gevärs-sidan på verandan skall användas med största försiktighet, snabbt in snabbt ut.
  Håll avstånd 2 metersregeln. OBS! Bara en åt gången vid gevärsställen!
  Åtlyds inte reglerna så stänger vi banan!
   
  OBS ! Endast Swish- och kortbetalning.
   
  Klubbstugan är stängd liksom köket, men tillgång till toaletten.
  Leif Carlsson
   
  Följ aktuell information här på hemsidan!
   
  Banan stängd på onsdagar tills vidare !
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"