Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Banan stängd:
   
  Någon julglädje blir det inte på skjutbanan med traditionen "julskjutning".
  Vi håller stängt december och januari månad p.g.a. den ökande "Coronan".
  Styrelsen önskar medlemmarna en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
  Vi hoppas på ett friskare 2021, som gör det möjligt att träffas igen under normala former.
  För styrelsen
  Leif Carlssoon
  Banchef
   
  Följ aktuell information här på hemsidan!
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"