Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Klubbmästartävling:
  Vi kommer att ha tre tävlingar och en final för att utse klubbmästare i FSSK.
  Tävlingsdagar kommer att vara 27/5, 17/6 och 29/7 2017.
  De bästa går till final den 5/8 2017. Tävlingarna körs efter ordinarie skjutning resp. dag.
  Vi skjuter 2 serier per tävlingsdag, totalt 6 serier, sedan räknas de 5 bästa serierna
  inför finalen. Separata tävlingar för Skeet & Trap.
  Anmälningsavgiften för hela klubbtävlingen är 100 kr. per person och diciplin.
  Kostnaden för duvor och ammunition, enl. ordinarie prislista.
  Anmälan sker på plats.
  Ansvariga för klubbtävlingen är: Aldo Castiglione och Alexander Tegner.
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"