Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"
   
  Årsmöte:
  Årsmöte äger rum den 15/3 2017 kl. 19.00 på Skanörs Gästis.
  Middag serveras efter årsmötet till ett pris av 120:-.
  De som önskar vara med på middagen skall anmäla sig till Leif på leif@fssk.eu senast
  den 11/3 2017.  Väl mött!