Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Banan stängd:
   
  Arbetsgruppen i styrelsen har bestämt att banan skall hållas stängd under december månad.
  Vi gör detta p.g.a. den ökade smittan av covid-19 i denna del av landet.
  Så fort läget stabiliserat sig och vi bedömmer det möjligt att öppna så gör vi det.
  Vi önskar er alla en God Jul och ett bättre Gott Nytt År!
   
  Följ aktuell information här på hemsidan!
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"