Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
   
   
  Årsmöte
  Årsmöte äger rum den 11/3 2020 kl. 19.00, på Skanörs Gästis.
  Vid årsmötet hålls föredrag av Christoffer Söderberg från BLASER- vapen.
   
  Efter årsmötet serveras middag till en kostnad av 150:-/person.
  De som önskar deltaga i middagen måste anmäla sig till Leif
  på e-post: leif@fssk.eu, senast den 6/3 2020. Anmälan är bindande!
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"