Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Banan stängd:
   
  Arbetsgruppen i styrelsen har bestämt att banan skall hållas stängd under november månad.
  Vi gör detta p.g.a. den ökade smittan av covid-19 i denna del av landet.
  Så fort läget stabiliserat sig och vi bedömmer det möjligt att öppna så gör vi det.
   
   
  Följ aktuell information här på hemsidan!
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"