Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Banan öppnar:
   
  Vi tänker öppna banan den 3/4 2021 kl. 09.00 - 13.00.
  Det kommer att finnas skarpa restriktioner som måste iakttagas av alla.
  Restriktionerna meddelas på plats. Fungerar öppnandet som tänkt, fortsätter vi varje
  lördag mellan kl. 09.00 - 13.00. Sportingbanan öppnas ej före besiktningen.
   
   
  Årsmöte:
   
  Då det inte är omöjligt att träffas som vanligt på Skanörs Gästis så kommer vi att skjuta
  fram årsmötet till Torsdagen den 1 juli kl. 18:00.
  Nuvarande restriktioner gör att mötet hålls utomhus och vi kommer att vara på skjutbanan.
  Av praktiska skäl blir det dessvärre ingen wallenbergare eller schnitzel.
   
   
  Observera att tiden kan komma att ändras. Uppdatering sker via e-post och hemsidan.
   
 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23/4. Information om var dessa skickas finner ni i ert E-postutskick. Har ni ej fått det så kontakta oss, då har vi fel e-postadress.

  Meddela e-postadress till jonas@fssk.eu.
  Anmäl ert deltagande via länken nedan:
  https://fssk.tech/anm-lan-rsm-te-2021
   
  FSSK
  Styrelsen
   
   
  Följ aktuell information här på hemsidan!
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"