Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Banan stängd:
   
  Banan är stängd under mars månad 2021 p.g.a. Covid-19.
   
  Årsmöte:
   
  Då det inte är möjligt att träffas som vanligt på Skanörs Gästis så kommer vi att skjuta
  fram årsmötet till Onsdagen 28 april kl. 18:00.
  Nuvarande restriktioner gör att mötet hålls utomhus och vi kommer att vara på skjutbanan.
  Av praktiska skäl blir det dessvärre ingen wallenbergare eller schnitzel.
  Istället blir det god dricka och korvgrillning.
   
  Observera att tiden kan komma att ändras. Uppdatering sker via e-post och hemsidan.
   
 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 23/4. Information om var dessa skickas finner ni i ert E-postutskick. Har ni ej fått det så kontakta oss, då har vi fel e-postadress.

  Meddela e-postadress till jonas@fssk.eu.
  Anmäl ert deltagande via länken nedan:
  https://fssk.tech/anm-lan-rsm-te-2021
   
  FSSK
  Styrelsen
   
   
  Följ aktuell information här på hemsidan!
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"